Inscrieri clasa pregatitoare Recomandat

   

Înscrierea în învățământul primar 2017-2018

Părinții, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2017 inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ANEXA nr. 1 la ordinul MEN nr 3247/14.02.2017 privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2017-2018.

Comuna Răcoasa are următoarele circumscripții școlare:

Școala Gimnazială Răcoasa  (1 clasă)

Școala Primară Verdea (1 clasă)

Școala Primară Varnița ( 1 clasă)

În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere primite de la părinți al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere vor fi aplicate criterii de departajare generale și specifice, stabilite în conformitate cu prevederile metodologiei de înscriere a copiilor în clasa pregătitoare.

Criteriile generale de departajare:

a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;

c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

Criteriile specifice de departajare:

  1. Încredințarea copilului, în mod legal, de către părinții plecați la muncă în străinătate, spre îngrijire, unei persoane cu domiciliul  în circumscripția școlară;

( documente doveditoare: acte de identitate, declarație pe proprie răspundere)

  1.  Distanța dintre locul de muncă al unuia dintre părinți și unitatea școlară.

( documente doveditoare: adeverință de la locul de muncă)

        

Numărul de telefon la care părinții pot apela pentru programare telefonică: 0237670646

Programul de completare a cererilor tip de înscriere:

27 februarie-16 martie 2017 zilnic, în intervalul orar 8,00- 20,00 (luni-vineri), respectiv 9,00-13,00 (sâmbăta).

Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2017 inclusiv, pot să-și înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.

Programul de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor:

Vineri 3 martie 2017, ora 10, la Școala Gimnazială Răcoasa

Citit 211 ori